Örebro läns järnvägar -- ÅJ

Åmmebergs järnväg (ÅJ)

SträckningÅmmeberg–Zinkgruvan–Knalla gruva
Trafikplatser Åmmeberg, Zinkgruvan och Knalla gruva
Koncession 1858.02.02 — Åmmeberg–Zinkgruvan
1888.01.27 — Zinkgruvan–Knalla gruva
Öppnad 1863.06.01 — Åmmeberg–Zinkgruvan, enskild godstrafik
1887 — Åmmeberg–Zinkgruvan, allmän godstrafik
1889.04.23 — Zinkgruvan–Knalla gruva, allmän godstrafik
Spårvidd1435 mm
Längd11 km
Ägare 1863.06.01–1975.07.12 — La société des mines et
fonderies de zinc de la Vieille Montagne, Belgien
Nedläggning 1970 — Zinkgruvan–Knalla gruva, all trafik
1975.07.12 — Åmmeberg–Zinkgruvan, all trafik
Rivning 1973– — Zinkgruvan–Knalla gruva
1975 — Åmmeberg–Zinkgruvan
NutidNågon källa säger att en ledning byggts på banvallen.

Litteratur Bodstedt, Ivan A »Historik över Sveriges småbanor 1802–1865« 1945