Örebro läns järnvägar -- HFJ

Hällefors–Fredriksbergs järnvägar (HFJ)

Omfattar bara fakta för sträckan i Örebro län

Bakgrund1931.04.01 öppnades linjen Hällefors–Fredriksberg och tillsammans med SVJ blev namnet HFJ.
SträckningHällefors–Pantsartorp–Gravendal och Neva–Gravendal–Hörken
Trafikplatser Hällefors, Hällefors bruk, Gäddsjön, Käxtjärn, Sävenfors, Pantsartorp; Hörken, Hålldammen, och Smaltjärnsvägen
Grenstationer Hällefors — BJ
Hörken — BJ

Koncession1927 — eventuellt behövdes inte koncession när banan byggdes på ägarens egen mark
Öppnad Hösten 1929 — Gravendal–Pantsartorp–Sävenfors, enskild godstrafik
1930.08 — Sävenfors–Hällefors, enskild godstrafik
1931.04.01 — Hällefors–Pantsartorp–Gravendal, allmän trafik
Spårvidd802 mm
Längd96 km total längd (varav 33 km Hällefors–Fredriksberg)
Ägare1931.04.01–1970.07.01 — Hellefors Bruks AB (HBA)
Nedläggning 1940.01.01 — Hörken–Nittkvarn, allmän trafik
1954.10.01 — Hällefors–Pantsartorp–Fredriksberg, allmän trafik
1970.01.01 — Hällefors–Pantsartorp–Fredriksberg, enskild godstrafik
Rivning 1940 — Nittkvarn–Hörken
1970–1971 — Hällefors–Pantsartorp–Fredriksberg
NutidNågra lok finns hos AGJ i Anten

Länkar Dieselloken finns hos AGJ
Litteratur Godhult, Sven »Säfsnäs- och Hälleforsjärnvägarna« ur »Jernvägsnytt« 3–4/1973, 1/1974
»Säfsnäsverkens järnväg« ur »Strömsdal — en hyttbygd i Säfsen« 1971
Säfsen fotodokumentation »Säfsen järnvägsbilder« 1996