Örebro läns järnvägar -- KYJ

Kumla–Yxhults järnväg (KYJ)

SträckningKumla–Yxhult/Hällabrottet och Yxhult–Hynneberg
Trafikplatser Kumla, Örsta, Yxhult/Hällabrottet, Mossby och Närkes Kvarntorp
GrenstationKumla — SJ (SbKM)

Koncession1883.02.23 — godtrafik
1943.03.26 — Persontrafik
Öppnad1883.11.12 — Kumla–Yxhult, enskild godstrafik
1885.12.24 — Kumla–Yxhult, allmän godstrafik
1942.11.01 — Yxhult–Närkes Kvarntorp, godstrafik
1943.04.01 — Kumla–Närkes Kvarntorp, persontrafik
1946.10.04 — Yxhult–Hynneberg, godstrafik
Spårvidd1435 mm
Längd8 km
Ägare 1883.12.11–1954 — Yxhults Stenhuggeri AB
1954–1973 — Ytong AB
1973–1983.04.30 — Yxhult AB
1983.05.01–1988.06.31 — SJ
1988.07.01–   — Banverket
Fjärrblockering1977.05.22 — Kumla, från Hallsberg
Nedläggning 1954.11.01 — persontrafik
1980 — Yxhult–Hynneberg
NutidLänsjärnväg för gostrafik sedan 1988.07.01

Litteratur Juhlin, Henning »Yxhult« 1963