Örebro läns järnvägar -- SVJ

Sävsnäs järnväg (SVJ)

Omfattar bara fakta för sträckan i Örebro län

SträckningNeva–Nittkvarn–Hörken
Trafikplatserse HFJ
Grenstation Hörken — BJ

Koncession 1874.05.21 — Hörken–Strömsdal, resten på ägarens egen mark
Öppnad 1875.07 — Hålldammen–Strömsdal, provisorisk godstrafik
1876.10.10 — Hörken–Hålldammen, provisorisk godstrafik
1878.09.15 — Hörken–Annefors, allmän trafik
Spårvidd802 mm
Längd63 km
Ägare 1875.07–1916 — SVJ
1916–1931.03.31 — Hellefors Bruks AB (HBA)
1931.04.01 bytte SVJ – i samband med öppnandet av linjen Hällefors–Fredriksberg – namn till HFJ. Se denna bana härefter!