Startsidan

På gång...

Arbetar med kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun

 

Start
Kan
Gjort
Kontakt
Om
Andra
Järnväg

Om företaget

Företaget »Bra kulturmiljö i Örebro län« registrerades i början av 2008 och drivs av Rasmus Axelsson.

Ordet »Bra« i företagsnamnet utgör även ägarens initialer.

I företagets logotyp ses en banvaktstuga byggd för Örebro-Svartå järnväg – Svartåbanan på 1890-talet.

© Rasmus Axelsson 2008-2018