Örebro läns järnvägar -- ÖSkbJ

Örebro–Skebäcks järnväg (ÖSkbJ)

SträckningÖrebro S–Skebäck
Trafikplatser Örebro S och Skebäck/Hjälmaren
Grenstationer Örebro S — NÖJ, SJ (SbKM) och ÖrSJ

Koncession 1901.12.31 — Örebro S–Skebäck, hävd 1956.01.01
Öppnad 1904.01.12 — Örebro S–Skebäck, allmän godstrafik
Spårvidd,
treskensspår
891 mm — 1908–1951
1435 mm 1904–
Längd4 km
Ägare 1904.01.12–    — Örebro kommun
Fjärrblockering 1942.12.08 — Örebro S, lokalt från Örebro C
Nedläggning 1951 — Örebro S–Skebäck, smalspårsgodstrafiken
1956.01.01 — Örebro S–Skebäck, allmän godstrafik
Rivning1951 — Örebro S–Skebäck, smalspårsrälen
Nutid Trafikeras idag som industrispår till Örebro pappersbruk, m.fl.